Tenzing Tamang

Tenzing Tamang

Class XII

School Captain (B)

Yogita Sarki

Yogita Sarki

Class XII

School Captain (G)

Amrith Limboo

Amrith Limboo

Class XII

Vice Captain (B)

Rakhi Chettri

Rakhi Chettri

Class XI

Vice Captain (G)

Sagar Limboo

Sagar Limboo

Class XI

Literary Captain (B)

Nika Tamang

Nika Tamang

Class XI

Literary Captain (G)

Karma Choden Lepcha

Karma Choden Lepcha

Class XII

Sanitation Captain (B)

Soyata Sarki

Soyata Sarki

Class XII

Sanitation Captain (G)

Rewas Chettri

Rewas Chettri

Class XII

Culture Captain (B)

Pritika Limboo

Pritika Limboo

Class XII

Culture Captain (G)

Zikmi Wangchuk Tamang

Zikmi Wangchuk Tamang

Class XII

Games & Sports Captain (B)

Bina Subba

Bina Subba

Class XII

Games & Sports Captain (G)

Norden Tamang

Norden Tamang

Class XII

Discipline Captain (B)

Swensa Rai

Swensa Rai

Class XII

Discipline Captain (G)

Srijana Tamang

Srijana Tamang

Class IX

Choir Leader (G)

Daniel Lepcha

Daniel Lepcha

Class IX

Choir Leader (B)

Phurba Tamang

Phurba Tamang

Class XII

House Captain RED

Seewan Rai

Seewan Rai

Class XII

House Captain BLUE

Salina Rai

Salina Rai

Class XII

House Captain GREEN

John Lepcha

John Lepcha

Class XI

House Captain YELLOW

Chandra Darjee

Chandra Darjee

Class X

Games & Sports Captain (B)